Cennik

 

CENNIK – NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "MAJOWA ŁĄKA"

  Różne warianty czesnego    
  Opieka do 10 godzin dziennie Opieka do 5 godzin dziennie Karnet 20 godzin ważny 1 miesiąc
ZAJĘCIA DODATKOWE      
Wprowadzenie do języka angielskiego ( codziennie ) TAK TAK TAK
Gimnastyka korekcyjna 2x tydzień TAK TAK TAK
Taniec z elementami rytmiki 1x tydzień TAK TAK TAK
Warsztaty dla rodziców TAK TAK TAK
w ramach aktywnego karnetu
Ubezpieczenie, środki czystości i higieniczne,
kosmetyki, chusteczki nawilżane,
śliniaczki, komplet pościeli zamiennej, przybory plastyczne
TAK TAK TAK
MIESIĘCZNE CZESNE 1150 zł 800 zł 240 zł
Dotacja GMK od 1.01 do 31.06.2017 r. oraz od 1.09 do 31.12.2017
Uchwała Nr XXXV/595/16 Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 stycznia 2016 r.
1,7 zł / godzinę
17 zł / dzień
około 357 zł / m-c
1,7 zł / godzinę
8,5 zł / dzień
Około 178,5 zł / m-c
1,7 zł / godzinę
34 zł / karnet
Dofinansowanie z programu MALUCH 2017
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/prpgram-maluch/program-maluch-2016
140 zł / m-c 140 zł / m-c Nie dotyczy
Odpłatność ponoszona przez rodziców około 653 zł około 481,50 zł 206 zł
Każda następna rozpoczęta godzina 5 zł 8 zł 15 zł
Wpisowe – opłata jednorazowa
(rodzeństwa płacą tylko raz)
450 zł 450 zł 50 zł miesięczna opłata rejestracyjna
       

Zapraszamy dzieci od 5 miesięcy do lat 3. Dostępność karnetów godzinowych uwarunkowana jest ilością podpisanych umów w ramach miesięcznego czesnego.