Ramowy rozkład dnia

 

6:00 – 8:00   Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna;
8:00 – 8:15 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne, dyżury;
8:15 – 8:45 Śniadanie;
8:45- 9:00  Poranki logopedyczne – ćwiczenia usprawniające narządy mowy;
9:00 – 9:45  Realizacja założeń Podstawy Programowej w formie zajęć organizowanych z całą grupą w sali przedszkolnej lub na powietrzu, wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego przedszkolaka poprzez różne formy edukacji przedszkolnej zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci;
9:45- 10:00  Gimnastyka – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sprawnościowe, zręcznościowe, usprawniające górne i dolne partie ciała, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, wyrabiające kondycję i tężyznę fizyczną. Zabawy;

10:00 – 10:10 II Śniadanie;

10:10- 10:40 Zajęcia dodatkowe : rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec, wizyta logopedy

10:45 – 12:10  Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W przypadku niesprzyjającej aury, zabawy swobodne w sali;
12:00 – 12:10 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne, dyżury;
12:10 – 12:45  Obiad dwudaniowy;
12:45 – 13:15  Czynności samoobsługowe, leżakowanie – dzieci młodsze, wyciszenie, odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,

13:20 – 14:30 Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie – dzieci starsze, przygotowanie do podwieczorku;
14:30 – 15:00  Podwieczorek;

15:00 – 18:00 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym lub w małych zespołach.